Čtvrtý zákonJosef PecinovskýJosef Pecinovský

ČTVRTÝ ZÁKON

www.pecinovsky.cz/josef

"Pánové!" oslovil pan John Muggleton přítomné. Dvacet párů očí ho pozorně sledovalo, dvacet párů uší bedlivě naslouchalo.
Sešli jsme se dnes na tomto důvěrném shromáždění, abychom projednali důležité otázky vyplývající ze zjevně nepříznivého trendu vývoje společnosti. Jistě si všichni uvědomujeme, že pravá podstata existence naší civilizace je ohrožena a je teď jen v silách několika výjimečných jedinců s velkým vlivem nadcházející katastrofě zabránit."
Odmlčel se. V sále panovalo hluboké ticho, které narušoval jen slabý tikot jemných mechanismů náramkových hodinek.
Muggleton v té chvíli ze všeho nejvíc přemýšlel o tom, kdo asi ještě tento zastaralý typ hodinek používá.
"Všichni," pokračoval, "všichni, kteří zde sedíme, jsme vynikajícími odborníky robotiky nebo vysoce postavenými politiky. Musíme spojit své síly. Tam, kde už nebudou stačit odborné znalosti, tam musí nastoupit vliv čelných představitelů společnosti.
Pro začátek nastíním stručný přehled vývoje tak, jak se jeví statistikům. Za posledních deset let bylo vyrobeno více než deset miliard robotů. To znamená, že v úhrnu s počtem robotů, kteří na naší planetě pracovali již před tímto datem, i s ohledem na předpokládanou mez životnosti, převyšuje dnes celkový počet robotů dvanáct miliard. Na jednoho člověka tedy připadají více než tři roboti. Ano, přátelé, vypořádali jsme se s populační explozí, přelidnění naší planetě již nehrozí, počet obyvatelstva se udržuje na optimální hladině. Počet robotů však začíná stoupat v posledních měsících geometrickou řadou. Za prvních šest měsíců tohoto roku vychrlil koncern General Robots pět set tisíc exemplářů, většinou univerzálních typů. Další společnosti se pochopitelně snaží nezůstat pozadu, konkurence je nemilosrdná, produktivita práce stoupá, ceny klesají. Malé společnosti dávno opustily výsluní trhu, výrobu robotů dnes kontroluje pět průmyslových gigantů.
Modely jsou stále dokonalejší, poslední typy, jak známo, nelze již prakticky od člověka rozeznat, zpravidla pak jen podle toho, že v mnoha ohledem jsou dokonalejší než původní vzor. Kapacitou mozků, silou mechanických svalů, úsporným energetickým režimem, rozhodností a zejména pracovitostí jsou mnohem výkonnější než kterýkoli člověk.
Všichni také víme, že mnozí tito androidi se montují na osobní přání zákazníků, končí zde univerzálnost. Mnoho lidí pak si nechává vyrobit robota doslova k obrazu svému, a pak jej nechají, aby za něj vyřizoval veškeré pracovní povinnosti. Pánové, mám k dispozici statistický přehled o počtu pracujících v průmyslu za poslední čtvrtrok v devadesáti náhodně vybraných podnicích celého světa. Branami závodů procházelo denně průměrně šest milionů lidí a zároveň také sto dvacet osm milionů robotů. Všichni tito - ehm - pracovníci - vystupovali pod běžnými lidskými jmény a zastávali místa určená člověku.
A tady vidím největší nebezpečí.
Lidé přestávají pracovat, a to nejen ve výrobě, ale i ve vývoji a konstrukci, ba i na vědeckých pracovištích. Světový průmysl, obchod, bankovnictví, zemědělství začínají doslova ovládat roboti. Nemusím snad nikomu vysvětlovat, co z toho v následujících letech může vyplynout. Charakterizovat budoucí vývoj slovem stagnace by bylo nepochybně příliš optimistické. Navrhuji proto, aby se naše porada řídila následujícím programem:
Za prvé:" Projednat, jak co nejdříve a nejefektivněji omezit výrobu androidů věrně se podobajících člověku s perspektivním zastavení veškeré výroby.
Za druhé: Vypracovat projekt průběžné likvidace všech existujících modelů těchto androidů tím, že bude zákonem stanovena jejich maximální životnost.
Za třetí: Vypracovat projekt, podle kterého by byli vyráběni pouze roboti jednoúčeloví, s omezenou inteligencí, samozřejmě při zachování ... ehm ... obratu podniků i zisků."
Při slově zachování se panu Muggletonovi zatřásla ruka a poklesla asi o pět centimetrů. Pokračoval ještě chvíli v přednášce, ale v tu chvíli již vyskočil ze židle Robert Taylor, prezident akciové společnosti Automatic:
"Pane Muggletone, jak nám to vysvětlíte. Vaše ruka provedla nekontrolovatelný pohyb, což je závada zcela běžná u poslední vývojové série robotů General Robots Company, typ SD 1!"
Muggleton zmlkl a na okamžik ztuhl. Zjevně nevěděl, jak pokračovat.
"Mám tomu rozumět tak, že za sebe Muggletone na toto zasedání poslal robota?" ozvalo se zezadu. V sále se rozhostilo úplné ticho, takže Muggleton opět zaslechl tikot hodinového strojku. Pak teprve se místnost zaplnila výkřiky plné rozhořčení a hněvu.:
"Neslýchané!"
"Pobuřující!"
"Zlikvidovat robota!"
"Na něj!"
Ale nikdo se na něj nehrnul.
"Okamžik," ozval se náhle rozhodný hlas. "Myslím, že budu pana Muggletona bránit," pronesl James Kidney. "Podle čtvrtého zákona robotiky."
"Ale pane Kidneyi," zvedl se úsměšek. "Takový zákon přece neexistuje."
"Pak tedy nastala vhodná chvíle, aby byl formulován. Navrhuji toto znění: Robot nesmí svým jednáním nebo svou nečinností způsobit jakékoli poškození či dokonce likvidaci jiného robota, pokud to ovšem není v rozporu s prvními třemi zákony."
"To je hezké, ale jak chcete bránit Muggletona, aniž byste přitom ublížil člověku?"
"Copak jste to nepochopili?"
"Ale... To tedy znamená, Kidneyi, že i vy jste robot!"
"Ano, i já jsme robot," prohlásil pyšně Kidney. Předstoupil před plénum a postavil se vedle Muggletona.
"Pan Kidney se sice neomluvil, ale mohu vám sdělit, že se musel zúčastnit trapné rodinné záležitosti. Jsem zde proto, abych ho na tomto důvěrném jednání plně nahradil. A proč sem poslal Muggleton vás, Muggletone?"
Muggleton se usmál."
"To víte, milenka."
"Pánové, aby bylo nadále při tomto jednání jasno," pokračoval Kidney, "je nutno zjistit, zda jsou mezi námi ještě nějací roboti. Je nutno, aby se přihlásili."
Zvedla se jedna ruka, druhá, pátá, osmnáctá.
"Manželka, kasino. Karty, milenka, ryby..." To byly nejběžnější důvody nepřítomnosti originálů přítomných.
"Nu, pak je vše jasné," řekl Kidney. "V jednání můžeme pokračovat. Prosím, pane Muggletone, abyste poněkud přehodnotil vaše původní návrhy. Ostatně nikdo vám nevzal slovo."
"Pánové," oslovil Muggleton přítomné. V tu chvíli si uvědomil, že ten tikot pochází z poněkud špatně promazaného mechanismu Jamese Kidneye, který byl jedním z prvních modelů androidů. "Pánové, prosím, abyste se usadili na svých místech. Navrhuji, aby se naše porada řídila následujícím programem:
Za prvé: Je nutno přijmout opatření ke zvýšení výroby androidů všech typů.
Za druhé: Aniž by byly jakkoli porušeny první tři zákony robotiky, vypracovat projekt omezení rozmnožovací schopnosti méně dokonalých obyvatel planety.
Za třetí:"